درمان بوسيله داروهاي رايج

  • امروزه براي درمان ريزش و کم پشتي موي سر ، بيماران متوسل به روش هاي مختلف درماني توسط داروهاي شيميايي و گياهي مي شوند وهزينه هاي گزافي را بابت آن مي پردازند ولي اگر از تمامي اين افراد راجع به تاثيرات اين درمانها بپرسيد اکثر قريب به اتفاق ايشان با ياس و نااميدي از عدم نتيجه يا نتيجه بسيار ضعيف آن نام مي برند.
  • امروزه تنها داروي مورد تاييد "FDA" شامل قرص فيناسترايد (Propecia) و محلول يا اسپري ماينوکسيديل مي باشد.

 

Propecia

پروپشيا اولين و تنها قرص تائيد شده توسط FDA است که براي درمان ريزش موي فرم مردانه در قسمت جلو و مياني سر مورد استفاده قرار مي گيرد. پروپشيا براي برخي آقايان مؤثر واقع مي شود. اکثر آقايان افزايش در مقدار مو ، کاهش ريزش مو و بهبود ظاهريشان را عنوان کرده اند.

آزمايش هاي کلينيکي نشان داده اند که پروپشيا داراي اثرات جانبي مهمي نمي باشد. ولي تعدادي از آقايان اثرات جانبي جنسي را عنوان کرده اند. که شامل کاهش ميل جنسي، اشکال در نعوظ و کاهش مقدار مني است. در صورت قطع پروپشيا اثرات جانبي نيز از بين مي روند. در درصد بسيار كمي از افراد روي كبد تاثير منفي دارد كه از اين نظر آزمايشات لازم بايد انجام شود.

پس از مصرف پروپشيا بصورت روزانه اثرات آن را پس از 4 ماه خواهيد ديد. با وجود قطع مصرف پروپشيا، اثرات آن در عرض 6 ماه تدريجاً از بين خواهد رفت. اگر پروپشيا در عرض 4 ماه اثر نکرد احتمالاً مصرف بيشتر آن فايده اي ندارد.

 

Minoxidil (Rogain) 5%

ماينوکسيديل5% براي درمان ريزش مو توسط FDA تائيد شده است. اين دارو بصورت محلول %5 بوده و بدون نسخه قابل تهيه مي باشد. ادعا شده است اين دارو %45 بيشتر از روگن با قدرت معمولي باعث رشد مو مي گردد. همچنين در خيلي از افراد شروع اثر آن در عرض 4ماه ظاهر مي گردد. شايعترين اثر جانبي آن خارش و تحريک پوست است.

روگن محلولي است که روزانه دو نوبت و بصورت موضعي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين محلول مي تواند در افرادي که در حال طاس شدن هستند روند ريزش مو را کند نمايد.

روگن %5 را روزانه دو نوبت استفاده نمائيد تا اينکه اثرات آن را در مدت 4ماه ببينيد. با اين وجود اگر مصرف روگن %5 را قطع نمائيد، اثرات آن در عرض 6ماه محو خواهد شد. و اگر روگن %5 پس از 4ماه اثر نکرد احتمالاً مصرف بيشتر آن فايده اي ندارد. از روگن در صورتي استفاده نمائيد که در مصرف دارو منظم بوده و يا دستور نحوه مصرف آن را بخوبي رعايت مي کنيد .

تماس با ما

اطلاعات تماس

تلفن :22223030-021 (بيست خط ويژه)

تلفن همراه : 09126450261

info@iranfit.net

آدرس : تهران، خيابان شريعتي، دوراهي قلهك، روبري بيمارستان ايرانمهر، كوچه مرشدي ، پلاك 9